سنجش سلامت سازمان

 • هر چند وقت یکبار سلامتی سازمان خود را می‌سنجید؟ سازمان هم مانند هر انسانی، نیاز به چک آپ دارد تا شاخص‌های سلامتی و کارکرد صحیح آن بررسی شود. سازمان متشکل از جمعی از افراد است که برای رسیدن به هدفی مشخص گرد هم آمده و بر اساس قوانینی آشکار یا ضمنی با هم کار می‌کنند (یا نمی‌کنند!) تا به اهداف برسند. خدمات "سنجش سلامت سازمان" به بررسی میزان موفقیت سازمان در این مسیر می‌پردازد.
 • متدولوژی ما در خدمات سنجش سلامت سازمان برگرفته از اصول تحلیل سازمانی و با این فلسفه است که سازمان باید در سطوح و کارکردهای مختلفی اعم از فکر و برنامه‌ریزی؛ فرهنگ و ارزشها؛ عملکرد و رفتار مورد تحلیل قرار گیرد و به تفکیک در سطوح استراتژیک؛ تاکتیکی و عملیاتی بررسی شود. در این خدمت سازمان شما در 5 بعد اصلی و بالغ بر 100 شاخص سلامتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. جمع‌آوری اطلاعات از ترکیبی از جلسات Focus Group با مدیران و افراد کلیدی؛ مصاحبه؛ مشاهده و پرسشنامه صورت می‌گیرد و در نهایت طی یک جلسه تعاملی به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.
 • خروجی و دستاورد خدمت سنجش سلامت سازمان برای شما:
  • قوت‌های کلیدی سازمان و همچنین نقاط ضعف حیاتی که باید بهبود داده شود شناسایی و ارائه می‌شود.
  • مسیری که سازمان شما در پیش گرفته و میزان انحراف آن با اهداف کلان (آشکار یا ضمنی) مشخص می‌شود.
  • ریسک‌های راهبردی و همچنین ریسک‌های بقای سازمان شناسایی می‌شود.
  • وضعیت و گرایش سازمان بر اساس ماتریس‌های استراتژیک مشخص می‌گردد.
  • نقاط قوت و بهبود در شیوه مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان و واحدها مشخص می‌گردد.
  • فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، روحیه کار تیمی در کل سازمان و واحدهای مختلف بررسی می‌گردد.
  • منابع انسانی کلیدی سازمان در سطوح ارشد و میانی مورد تحلیل قرار گرفته و دسته‌بندی از جایگاه نیروهای کلیدی در شرکت ارائه می‌شود.
  • عملکرد واحدها و فرایندهای اصلی نسبت به توقعات سازمان بررسی می‌گردد و مشکلات اساسی آنها ارائه می‌شود.
  • وضعیت سازمان در هر حوزه به چهار دسته: 1) حیاتی و نیازمند بازنگری 2) نیازمند بهبود 3) قابل قبول 4) عملکرد عالی و قابل اتکا تفکیک می‌شود تا سازمان بتواند بهبودهای مورد نیاز را اولویت‌بندی نماید.
  • در نهایت سازمان به تصویری کلی از اولویت‌های بهبود و حوزه‌های نیازمند بازنگری می‌رسد.

اگر علاقه دارید وضعیت سلامتی سازمان خود را بسنجید، روی این دکمه کلیک کنید:

دکمه


تاریخ

08 اسفند 1398

برچسب

خدمات مشاوره کسب و کار
سنجش سلامت سازمان