قابلیت‌سازی و Coaching

  • در دوره اخیر سازمان‌ها متوجه شده‌اند که مهمترین اصل موفقیت، شناخت و توسعه سرمایه انسانی در رده‌های مختلف کسب و کار است. دوره‌های آموزشی سنتی نه تنها به این موضوع کمکی نکرده، بلکه باعث ایجاد تضاد در شناخت قهرمانان آینده شرکت‌ها شده است.
  • برای قهرمان‌سازی در سازمانها نیاز به شناخت قابلیت‌های کلیدی افراد و رفتار آنان است تا بتوان برای تک تک افراد یک فرایند یادگیری اختصاصی طراحی و اجرا کرد. بدین ترتیب یک سرمایه‌گذاری اختصاصی بر روی افراد صورت می‌گیرد تا چالش‌ها و راهکارهای ارتقای بهره‌وری آنها شناسایی و ارائه گردد. این موضوع در چارچوب کوچینگ و منتورینگ شخصی و سازمانی در شرکتهای طراز اول جهانی اجرا می‌گردد که منجر به توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی سازمان‌ها می‌شود.
  • کوچ و منتور برای راهنمایی، یادگیری و ایجاد یک رابط بی‌طرف در توسعه نیروی انسانی دخیل می‌شوند.
  • خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:
    • منتورینگ و کوچینگ مدیرعامل و هیئت مدیره
    • منتورینگ و کوچینگ قهرمانان آینده سازمان (راهبران فرایندهای کلیدی)
    • منتورینگ و کوچینگ برای گروه‌های منتخب سازمان

در صورتی که تمایل دارید با coachهای سازمان ما در ارتباط باشید دکمه زیر را کلیک کنید:

دکمه

تاریخ

08 اسفند 1398

برچسب

یادگیری و کوچینگ
قابلیت‌سازی و Coaching