آموزش‌های درون سازمانی (ویژه سازمان‌ها)

 • موفقیت، تحول و رقابتی شدن سازمان در گروی توسعه افراد و شایستگی‌های نیروی انسانی آن سازمان است. بهترین ایده‌ها تنها در صورتی محقق می‌شود که انسان‌ها بتوانند آنها را به خوبی پیاده کنند! افراد مهمترین سرمایه و منبع ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شوند.
 • یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های سازمان، ایجاد قابلیت‌های مورد نیاز در نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف است. قابلیت از جنس نگرش، علم و مهارت است که در نهایت به رفتار مد نظر در نیروی انسانی می‌انجامد. سازمان‌ها روش‌های مختلف و بعضاً پراکنده‌ای برای افزایش قابلیت نیروی انسانی خود جهت دستیابی به اهداف سازمان در پیش می‌گیرند. یکی از روش‌های برتر در این حوزه، طراحی و برگزاری برنامه‌های یادگیری درون سازمانی بصورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند است؛ به این معنی که سازمان اولویت‌های جاری و آتی خود را تعیین نموده و طی یک برنامه مدون، قابلیت نیروی انسانی خود را با این اولویت‌ها همسو می‌نماید.
 • آموزش و یادگیری صحیح کارکنان در مسیر درست و همسو با اهداف شرکت، یکی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت هر سازمانی می‌باشد. دوره‌های درون سازمانی هدفمند باعث صرفه‌جویی در هزینه یادگیری در عین حال افزایش اثربخشی آن می‌شود و فرصتی برای همسو کردن دوره با اولویت‌ها و چالش‌های موجود در سازمان و در نتیجه کمک به حل آنها می‌باشد. همچنین با روش‌های مکملی از جمله ارزیابی اثربخشی یادگیری، مربی‌گری و کمک به پیاده‌سازی یادگیری‌ها در سازمان به اثربخشی هر چه بیشتر این دوره‌ها کمک می‌نماید.
 • مربی‌گری یک سرمایه‌گذاری واقعی بر نیروهای کلیدی سازمان است که طی آن فرد می‌تواند خودش بهترین راه برای حل مسائل و ارتقای عملکرد خویش را پیدا کند. مربی‌گری فرایندی حساس است که نیاز به نیروی مجرب و آموزش دیده دارد تا طی فرایندی مستمر، فرد را همراهی کند تا قابلیت و نگرش او توسعه یابد.
 • خدمات قابلیت‌سازی درون سازمانی ما شامل موارد زیر است:
  • طراحی سرفصل‌ها بصورت اختصاصی بر اساس نیازسنجی و شناسایی اولویت‌های مد نظر سازمان
  • تحلیل و ممیزی نیروی انسانی و تعیین نیازهای یادگیری ایشان در حوزه مورد نظر
  • ایجاد روحیه تیمی و حل مسئله بین کارکنان و مدیرانی که در دوره حضور دارند
  • کوچینگ (مربی گری) و توسعه مدیران
  • متمرکز شدن تمرین‌ها و کارهای اجرایی بر رفع مشکلات کنونی سازمان
  • ارزیابی میزان یادگیری شرکت‌کنندگان قبل، حین و پس از برگزاری دوره
  • کمک در پیاده‌سازی یادگیری‌ها در سازمان از طریق جلسات مشاوره موردی
  • ارائه گواهی حضور در دوره
 • حوزه‌های قابلیت‌سازی نیروی انسانی ما:
  • هدایت راهبردی سازمان توسط هیئت مدیره
  • مدیریت، راهبری و سرپرستی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت مارکتینگ و فروش
  • مدیریت تولید، نگهداری و خدمات فنی
  • مهارت‌های رفتار سازمانی شامل مدیریت تضاد، ایجاد کار تیمی، ارتباطات حرفه‌ای، تصمیم‌گیری و تفویض اختیار
  • و همچنین بر اساس اولویت‌های یادگیری سازمان شما

به صورت انفرادی و گروهی و در سطوح مدیران ارشد؛ مدیران میانی و یا کارشناسان قابل ارائه می‌باشد.

 *دکمه دانلود رزومه آموزشی شرکت نجات*

 

در صورتی که به دنبال قابلیت‌سازی و مربی‌گری نیروهای خود هستید و یا می‌خواهید یک برنامه یادگیری ویژه سازمان خود پیاده نمایید، روی دکمه زیر کلیک کنید:

دکمه

تاریخ

08 اسفند 1398

برچسب

یادگیری و کوچینگ
آموزش‌های درون سازمانی (ویژه سازمان‌ها)