دوره‌های یادگیری پیش رو

  • دوره مدیریت فروش پیشرفته (لینک)
  • دوره توسعه شخصی مقدماتی- گروه پنجم (لینک)
  • دوره توسعه شخصی پیشرفته (لینک)

تاریخ

08 اسفند 1398

برچسب

یادگیری و کوچینگ
دوره‌های یادگیری پیش رو